Maar liefst 25 jaar garantie, dit zijn onze garantievoorschriften

In het kort

Een verkorte versie van onze garantievoorschriften, goed te lezen en begrijpbaar. Scroll verder naar beneden om de volledige garantievoorschriften te bekijken.

  • 25 jaar garantie voor particulier gebruik
  • 10 jaar garantie voor commercieel gebruik
  • Onze vloeren moeten vakkundig zijn gelegd, bekijk onze leginstructies
  • De vloer is correct onderhouden en gereinigd, bekijk onze onderhoudstips

De volledige garantievoorschriften

Vivafloors Nederland BV, hierna genoemd Vivafloors, garandeert hiermee de kwaliteit van haar PVC vloerproducten met uitzondering van geringe kleurafwijkingen en verborgen gebreken, die technisch niet te voorkomen zijn, en die de gebruikswaarde niet of nauwelijks verminderen, mits de in deze garantiebepalingen gestelde beperkingen en voorwaarden in acht genomen zijn.

Indien binnen de hieronder gestelde garantieperiode na oplevering een buitengewone slijtage van de Vivafloors vloeren optreedt, zal Vivafloors het gedeelte waaraan die buitengewone slijtage is opgetreden herstellen of vervangen, waarbij Vivafloors het voorbehoud maakt van een geringe kleurafwijking van het herstelde of vervangen stuk. Vivafloors zal echter een aftrek op de oorspronkelijke materiaalprijs van 10% vanaf het 1e voor ieder jaar of deel daarvan dat na oplevering is verstreken toepassen.

Vivafloors PVC Tile, dryback (verlijmde vloeren)

Particulier 25 jaar
Commercieel 10 jaar.

Vivafloors WPC Click

Particulier 25 jaar
Commercieel 10 jaar

Klachten met betrekking tot krimp worden alleen in behandeling genomen indien de krimp buiten de normen vallen zoals omschreven in EN 434 en EN 649.

Teneinde een beroep op de garantieverplichtingen te kunnen doen worden de volgende voorwaarden gesteld.

  1. Professionele verlegging volgens de Vivafloors installatie voorschriften, op een geschikte ondervloer en verwerkt volgens de verwerkingsvoorschriften van de lijmleverancier. De PVC vloerdelen en lijm dienen minstens 24 tot 48 uur te acclimatiseren in de te stofferen ruimte alvorens tot installatie over te gaan. De dozen Vivafloors pvc vloeren dienen gelijkmatig over de vloer in de ruimte verdeeld te worden. De werkruimte dient vanaf 24 uur voor installatie tot 24 uur na installatie op een temperatuur tussen 18 graden celsius en 20 graden celsius gehouden te worden. Indien vloerverwarming aanwezig is dan dient deze 48 uur voor de installatie uitgeschakeld te worden en kan 48 uur na de installatie weer ingeschakeld worden, waarbij de temperatuur stapsgewijs langzaam opgevoerd mag worden.
  2. Een juiste keuze van de PVC kwaliteit, gelet op de toepassing.
  3. Vakkundig onderhoud en reiniging van de PVC vloer, conform reinigingsadvies.
  4. Het niet overschrijden van een dynamische belasting van 50kg / cm2.
  5. Indien bureaustoelen met rollen worden gebruikt, dienen deze rollen een loopvlak zonder naad van minimaal 50mm breed te hebben en een diameter van minimaal 20mm. (DIN 68131 en of EN 425)
  6. Schade ontstaan door verbranding, verzenging, verschroeiing of als gevolg van contact met chemische middelen, anders dan de door Vivafloors goedgekeurde onderhoudsmiddelen, vallen buiten deze garantie.

Vivafloors is niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een geldelijke schade die de waarde van de geleverde goederen te boven gaat.